מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/נוסחאות נסיגה/תרגילים/נוסחות נסיגה פשוטות/שאלה

מתארת את זמן הריצה של אלגוריתם כלשהו.

  1. אנא הוכח שפתרון נוסחת הנסיגה הוא .
  2. אנא הוכח שפתרון נוסחת הנסיגה הוא .


הנחיות

להלן הנחיות לסעיף הראשון:

  1. אנא הסבר מדוע מותר לקבוע ש עבור קבוע כלשהו.
  2. נניח שקיים קבוע כך שלכל מתקיים ‎. אנא הסבר מדוע בהכרח . אנא מצא תנאי על כך שבהכרח נובע מכך כי .
  3. אנא הסבר מדוע מהאמור עד כה נובע שבהכרח .
  4. נניח שקיים קבוע כך שלכל מתקיים ‎. אנא הסבר מדוע בהכרח . אנא הסבר מה התנאי על כך שינבע מכך כי .
  5. אנא הסבר מדוע מהאמור עד כה נובע שבהכרח .
  6. אנא הסבר מדוע מהאמור עד כה נובע שבהכרח .