מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/נוסחאות נסיגה/תרגילים/נוסחות נסיגה פשוטות/תשובה

1 עריכה

כרגיל, מותר לנו לקבוע ש  עבור קבוע   כלשהו, וזאת משום ש  מתארת את זמן הריצה של אלגוריתם.


נוכיח ש‎‎ . ליתר דיוק, נוכיח באינדוקציה שקיים   כך ש  .


הוכחה: (בסיס האינדוקציה) עבור  , נקבל  , כלומר כל שצריך הוא לבחור   המקיים  .

(מעבר האינדוקציה) נניח שהטענה נכונה עד (כולל)  , ונוכיח שהיא נכונה עד (כולל)  . מהצבה בנוסחת הנסיגה, נקבל  
עבור  , נקבל  .


לסיכום, עבור  , הן בסיס האינדוקציה והן מעבר האינדוקציה מתקיימים.

 

נוכיח ש‎‎ . ליתר דיוק, נוכיח באינדוקציה שקיים   כך ש  .


הוכחה: (בסיס האינדוקציה) עבור  , נקבל  , כלומר כל שצריך הוא לבחור   המקיים  .

(מעבר האינדוקציה) נניח שהטענה נכונה עד (כולל)  , ונוכיח שהיא נכונה עד (כולל)  . מהצבה בנוסחת הנסיגה, נקבל  
עבור  , נקבל  .


לסיכום, עבור  , הן בסיס האינדוקציה והן מעבר האינדוקציה מתקיימים.

 

2 עריכה

עלינו להוכיח שפתרון נוסחת הנסיגה   הוא  . אפשר לעשות זאת בכסעיף הקודם, אך נבחר לעשות זאת (שרירותית) בדדוקציה. נרשום