מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/נוסחאות נסיגה/תרגילים/נוסחת נסיגה עם שורש/שאלה

בנוסחת הנסיגה ,‏ מתארת את זמן הריצה של אלגוריתם כלשהו. אנא פתור את הנוסחה.