מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה/תרגילים/חסם על טור לבניית ערימה בינרית ממערך/שאלה

אנא הוכח ש.


רמז

חלק את הטור לשני טורים; הראשון יהיה טור קצר המכיל מספר קבוע של איברים, והשני יהיה טור ארוך יותר. חסום את הטור השני על ידי טור הנדסי.


כדאי לדעת:

נצטרך חסם זה כשננתח את סיבוכיות בניית ערימה בינרית ממערך.