מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה/תרגילים/חסמי אינטגרלים/תשובה

זו למעשה שאלה מחדו"א:

  1. היות ש מונוטונית לא יורדת, אז:
  2. כפי שנכתב בשאלה, המקרה שבו מונוטונית יורדת דומה מאד.