מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה/תרגילים/טור כפול/שאלה

הפונקציה נתונה על ידי הנוסחה. .

אנא הוכח .


רמז

נסה להוכיח זאת באותו אופן בו הוכחנו . כלומר:

  1. הוכח בנפרד חסמי ו.
  2. ערוך מניפולציות על איבר הטור הכללי ועל גבולות הסיכום כך שיתקבל איבר טור שאינו תלוי בגבולות הסיכום (ולכן ניתן יהיה להוציאו מחוץ לסכום).