מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה/תרגילים/יחסים בין פולינומים/תשובה

נניח ש פולינום מדרגה , ו פולינום מדרגה . אז:

במילים אחרות, זה נקבע עפ"י יחס החזקות הגבוהות ביותר. קל להוכיח טענות אלו ע"י כללי הגבולות שראינו.