מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה/תרגילים/כללים לגבי מקסימום/תשובה

1 עריכה

נשים לב שתמיד מתקיים:

 ,
 .
הטענה, לכן, נכונה.

2 עריכה

ניקח  , ו . קל לראות ש :‏ הוכחנו בכיתה ש , ובאותו אופן בדיוק אפשר להראות ש  . הטענה, לכן, איננה נכונה.