מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה/תרגילים/סדרת פולינומים/תשובה

היות ש הם שני קבועים שלמים גדולים ממש מ1, אז היא פונקציה מונוטונית עולה בתחום המתאים, ונוכל להשתמש בכלל הראשון של חסמי האינטגרלים. בנוסף, נזכר ש (עבור כלשהו). הצבה פשוטה משלימה את ההוכחה.