מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה/תרגילים/עוד כללים בסדרי גדילה/שאלה

הן פונקציות חיוביות ממש. אנא הוכח או הפרך כ"א מהכללים הבאים:


כדאי לדעת:

משמעות הביטוי בצד שמאל של סעיף 4 הוא הפונקציה פלוס פונקציה כלשהי ששייכת ל.