מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/גרפים/זרימה שיורית וחתכים/תרגילים/זרימה וקיבולים בין קבוצות/שאלה

הגדרה:

נתונים רשת זרימה וזרימה חוקית עליה. הן תתי-קבוצות צמתים כלשהן.

  1. נגדיר את קיבול בין תתי-קבוצות כ.
  2. נגדיר את זרימה בין תתי-קבוצות כ.


אנא הוכח את הכללים הבאים: