מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/גרפים/זרימה שיורית וחתכים/תרגילים/זרימה וקיבולים בין קבוצות/תשובה

1 עריכה

טענה זו למעשה נובעת מהטענה השנייה: אם  , אז בפרט, . אבל האפשרות היחידה לכך היא ש .

2 עריכה

הטענה נובעת מהמעברים הבאים:


 
 
 
 
 

3 עריכה

הטענה נובעת מהמעברים הבאים:


 
 
 
 

4 עריכה

ההוכחה דומה מאד לזו של הטענה הקודמת.