מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/מבני נתונים לקבוצות זרות/תרגילים


עוד חסמים

עריכה

שאלה

עריכה

ראינו שני מימושים למבנה נתונים המתאר קבוצות זרות ע"י מערך של רשימות מקושרות: מימוש רשימות נאיבי מאחד שתי קבוצות בלי קשר לגדלן, ומימוש רשומות עם איחוד עפ"י גודל מאחד את הקבוצה הקטנה לתוך הקבוצה הגדולה.

  1. עבור המימוש הראשון, אנא מצא סדרת   פעולות, שמתוכן   הן פעולות Make-Set, שסיבוכיותה הכוללת היא  .
  2. עבור המימוש השני, אנא מצא סדרת   פעולות, שמתוכן   הן פעולות Make-Set, שסיבוכיותה הכוללת היא  .


 

שימו לב:

בסעיף השני הזנח שגיאות עיגול, או, לחלופין, הנח ש  הוא חזקה שלמה של 2.


תשובה

עריכה

שני הפתרונות מתחילים בצורה זהה. מייצרים מערך של   קבוצות זרות (1-3). מכאן ואילך הפתרונות מתחלקים לפי הסעיף:

סדרת פעולות עבור המימוש הנאיבי

עריכה

עוברים בלולאה (4-5) על איברי המערך (משמאל לימין), ומצרפים כל קבוצה לקבוצה שלפניה:

1	Sets = Make-Array(n)

2	for i in [1, ..., n]
3		Sets[i] = Make-Set()

4	for i in [1, ..., n - 1]
5		Union(Sets[i + 1], Sets[i])

הסיבוכיות של 4-5 הנה:

 

סדרת פעולות עבור איחוד רשימות על פי גודל

עריכה

עובדים בשלבים, כשכל שלב מכיל לולאה. בשלב הראשון מאחדים את קבוצה 1 עם קבוצה 2, את קבוצה 3 עם קבוצה 4, וכולי. בשלב השני מאחדים את קבוצה 1 עם קבוצה 3, את קבוצה 5 עם קבוצה 7, וכולי. ממשיכים בשלבים עוד ועוד, עד שכל הקבוצות מאוחדות לקבוצה אחת גדולה:

1	Sets = Make-Array(n)

2	for i in [1, ..., n]
3		Sets[i] = Make-Set()

4	d = 0

5	while n / 2^d > 1
6		j = 1

7		while j < n
8			Union(Sets[j], Sets[j + 2^d])
			
9			j = j + 2 &middot; 2^d
		
10		d = d + 1

הסיבוכיות של 5-10 הנה: