מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/תורי קדימויות/תרגילים/מיזוג k-ארי/שאלה

במיון מיזוג ראינו את הפונקציה Merge, המקבלת שני מערכים ממוינים ומחזירה מערך ממוין של איחוד איבריהם בסיבוכיות לינארית. בשאלה זו נרחיב זאת למיזוג מערכים ממוינים.

נניח שברשותנו מערך Values-Arrays = [Values_1, ..., Values_k] (שים לב שזהו מערך של מערכים). אנא כתוב פונקציה יעילה K-Merge(Values-Array) המקבלת את מערך המערכים הממוינים, ומחזירה מערך ממוין של איחוד איבריהם.

לכל , נגדיר Length(Values_i), ונניח ש‏. אנא נתח תשובתך במונחי ו