מדיה ויקי:Abusefilter-log-header

היומן הזה מציג סיכום של השינויים שבוצעו במסנני ההשחתות. לפרטים מלאים, ר' את רשימת השינויים האחרונים במסננים.