מדיה ויקי:Bad image list

דרך הכתיבה בהודעה היא כמתואר להלן:

רק פריטי רשימה (שורות המתחילות עם *) נחשבים. הקישור הראשון בשורה חייב להיות קישור לקובץ בעייתי. כל הקישורים הבאים באותה השורה נחשבים לחריגים, כלומר לדפים שהקובץ יכול להופיע בתוכם.