מדיה ויקי:Blockiptext

ניתן להשתמש בטופס שלהלן כדי לחסום את הרשאות הכתיבה מכתובת IP מסוימת או משם משתמש מסוים. חסימות כאלה צריכות להתבצע רק כדי למנוע השחתה, ובהתאם לנהלים. יש למלא את הסיבה הפרטנית לחסימה להלן (למשל, באמצעות ציון דפים מסוימים שהשחית המשתמש). באפשרותך לחסום טווחי כתובות IP באמצעות תחביר CIDR; הטווח הגדול ביותר שניתן לחסום הוא /$1 עבור IPv4 ו־/$2 עבור IPv6.