מדיה ויקי:Cite error references no text

תג <ref> לא תקין; לא נכתב טקסט עבור הערות השוליים בשם $1