מדיה ויקי:Editinginterface

אזהרה: זוהי עריכת דף שמספק טקסט ממשק לתוכנה. שינויים בדף הזה ישפיעו על מראה הממשק של משתמשים אחרים באתר הוויקי הזה.