מדיה ויקי:Exbeforeblank

התוכן לפני שרוקן היה: "$1"