מדיה ויקי:Exif-gpsmeasuremode-3

מדידה בשלושה ממדים