מדיה ויקי:Filerevert-success

הקובץ $1 שוחזר ל[$4 גרסה מ־$3, $2].