מדיה ויקי:Gadget-Dwim

הפיכת מקלדת עברית/אנגלית בחיפוש (לדוגמה: בהקלדת "kyhb" ההצעות יכללו גם "לטינית")