מדיה ויקי:Gadget-FixedSidebar

קיבוע התפריט הימני כך שיוצג כל הזמן, ללא תלות בגלילת הדף