מדיה ויקי:Gadgets-definition

כאן מוגדרת רשימת הגאדג'טים הזמינים בהעדפות. ניתן לעיין גם ברשימת התיאורים וההגדרות של הגאדג'טים וכן בסטטיסטיקת השימוש בגאדג'טים.

== edit ==
* EditIntro[ResourceLoader]|EditIntro.js
* RevertSummary[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|RevertSummary.js
* EditToolbar[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.util]|EditToolbar.js
* SummariesList[ResourceLoader|default]|SummariesList.js
* AutoComplete[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui,jquery.textSelection]|AutoComplete.js

== design ==
* MoveVectorMenuToTabs[ResourceLoader|skins=vector]|MoveVectorMenuToTabs.js
* FixedTabs[ResourceLoader|skins=vector]|FixedTabs.css
* FixedSidebar[ResourceLoader|skins=vector]|FixedSidebar.css
* HideExternalLinkIcon[ResourceLoader|default]|HideExternalLinkIcon.css
* FoldSidebarMenus[ResourceLoader|dependencies=jquery.jStorage]|FoldSidebarMenus.js|FoldSidebarMenus.css
* MarkRedirect[ResourceLoader]|MarkRedirect.css

== categories ==
* HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
* Cat-a-lot[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Cat-a-lot.js

== patrol ==
* SysopRequests[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|SysopRequests.js
* rcPatrol[ResourceLoader|rights=patrol|dependencies=mediawiki.util]|rcPatrol.js
* rcAlarm[ResourceLoader|rights=patrol|dependencies=mediawiki.util]|rcAlarm.js
* RollbackSummary[ResourceLoader|rights=rollback|dependencies=mediawiki.util]|RollbackSummary.js
* rcDiff[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui,mediawiki.action.history.diff,mediawiki.api]|rcDiff.js|rcDiff.css

== misc ==
* Dwim[ResourceLoader|skins=vector|dependencies=jquery.suggestions,mediawiki.user,mediawiki.util|default]|Dwim.js
* ExternalLinkNewTab[ResourceLoader]|ExternalLinkNewTab.js
* CommonsUpload[ResourceLoader|rights=upload|dependencies=mediawiki.util]|CommonsUpload.js
* Watchlist[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Watchlist.js
* RevInfo[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|RevInfo.js
* LastUserEdit[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|LastUserEdit.js