מדיה ויקי:Globalblocking-logpagetext

זהו יומן של החסימות הגלובליות שהופעלו והוסרו באתר הוויקי הזה. יש לשים לב לכך שניתן להפעיל ולהסיר חסימות גלובליות גם באתרי ויקי אחרים, ושהחסימות הגלובליות האלה עשויות להשפיע גם על האתר הזה. כדי לצפות בכל החסימות הגלובליות הפעילות, ניתן לעיין ברשימת החסימות הגלובליות.