מדיה ויקי:Globalblocking-modify-logentry

שינה את החסימה הגלובלית של $1 ($2)