מדיה ויקי:Googlesearch

<form method="get" action="//www.google.com/search" id="googlesearch"> <input type="hidden" name="domains" value="//he.wikibooks.org" /> <input type="hidden" name="num" value="50" /> <input type="hidden" name="ie" value="$2" /> <input type="hidden" name="oe" value="$2" />

<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="$1" /> <input type="submit" name="btnG" value="$3" />

<input type="radio" name="sitesearch" id="gwiki" value="//he.wikibooks.org" checked="checked" /><label for="gwiki">ויקיספר</label> <input type="radio" name="sitesearch" id="gWWW" value="" /><label for="gWWW">WWW</label>

</form>