מדיה ויקי:Ignorewarning

התעלמות מהאזהרה ושמירת הקובץ בכל זאת