מדיה ויקי:Image sample

PictureFileName.jpg|שמאל|ממוזער|250px|תיאור התמונה