מדיה ויקי:Log-description-massmessage

האירועים האלה עוקבים אחרי שליחת הודעות.