מדיה ויקי:Logdelete-success

מצב התצוגה של פעולת היומן שוּנה.