מדיה ויקי:Movepagetext

ניתן להשתמש בטופס שלהלן כדי לשנות את השם של הדף הזה ולהעביר את כל היסטוריית העריכות שלו לשם החדש. השם הישן יהפוך לדף הפניה אל השם החדש. באפשרותך לעדכן באופן אוטומטי דפי הפניה שכרגע מפנים לשם הנוכחי של הדף. נא לוודא לאחר ההעברה שאין הפניות כפולות או הפניות שבורות (אלא אם כן בחרת לבצע את העדכון האוטומטי הנ"ל). כמו כן, באחריותך לוודא שכל הקישורים ימשיכו לקשר למקומות שאליהם הם אמורים לקשר.

יש לשים לב לכך שהדף לא יועבר אם כבר יש דף תחת השם החדש, אלא אם כן הדף עם השם החדש הוא הפניה ואין לו עריכות קודמות. זה אומר שניתן יהיה להחזיר את הדף לשם המקורי במקרה שתיעשה טעות, אבל לא ניתן "לדרוס" דף קיים.

לתשומת לבך: העברה זו עלולה להיות שינוי דרסטי ומהותי לדף פופולרי; יש לקחת בחשבון את התוצאות של הפעולה הזאת לפני ביצוע ההעברה.