מדיה ויקי:Moveuserpage-warning

אזהרה: הדף שיועבר הוא דף משתמש. חשוב לציין שרק הדף יועבר וששם המשתמש לא ישתנה.