מדיה ויקי:Prefs-help-email

כתובת דואר אלקטרוני היא אופציונלית, אבל היא חיונית לאיפוס הסיסמה במקרה שתשכח אותה.