מדיה ויקי:Protect-dropdown

 • סיבות להפעלת הגנה
  • השחתות רבות
  • מלחמת עריכה
  • ויכוח על שם הדף


 • סיבות להסרת הגנה
  • מוגן זמן רב
  • מיותר