מדיה ויקי:Protect-expiry-options

שעה:1 hour,יום:1 day,שבוע:1 week,שבועיים:2 weeks,חודש:1 month,שלושה חודשים:3 months,שישה חודשים:6 months,שנה:1 year,זמן בלתי מוגבל:infinite