מדיה ויקי:Revdelete-confirm

נא לאשר שזה אכן מה שהתכוונת לעשות, שהתוצאות של הפעולה הזאת ידועות לך, ושהפעולה מבוצעת בהתאם למדיניות המחיקה.