מדיה ויקי:Rollback-success

שוחזר מעריכות של $1 לעריכה האחרונה של $2.