מדיה ויקי:Sharedupload

זהו קובץ מתוך $1 וניתן להשתמש בו גם במיזמים אחרים.