מדיה ויקי:Sharedupload-desc-here

זהו קובץ שמקורו במיזם $1 וניתן להשתמש בו גם במיזמים אחרים.
פרטי הקובץ שמופיעים למטה נלקחו מ[$2 דף תיאור הקובץ המקורי].