מדיה ויקי:Showhideselectedlogentries

שינוי מצב התצוגה של רשומות היומן שנבחרו