מדיה ויקי:Spam-blacklist

#

# כתובות URL חיצוניות התואמות לרשימה הזאת ייחסמו בעת הוספתן לדף.
# הרשימה הזאת משפיעה על הוויקי הזה בלבד; שימו לב גם לרשימת החסימה הכללית.
# לתיעוד ראו https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Extension:SpamBlacklist
#
# התחביר הוא כדלקמן:
#   * כל דבר מתו "#" לסוף השורה הוא הערה
#   * כל שורה לא ריקה היא קטע מביטוי רגולרי שיתאים לשמות המתחם של כתובות URL

 #