מדיה ויקי:Spam-whitelist

#

# כתובות URL חיצוניות המופיעות ברשימה הזאת *לא* תיחסמנה
# אף אם הן היו נחסמות על־ידי פריטים ברשימת החסימה.
#
# התחביר הוא כדלקמן:
#   * כל דבר מתו "#" לסוף השורה הוא הערה
#   * כל שורה לא ריקה היא קטע מביטוי רגולרי שיתאים לשמות המתחם של כתובות URL

 #