מדיה ויקי:Unblockiptext

ניתן להשתמש בטופס שלהלן כדי להחזיר את הרשאות הכתיבה לכתובת IP חסומה או למשתמש חסום.