מדיה ויקי:Upload-permitted/fairuse

Permitted file types: $1.