מדריך זכויות לשומר ולמאבטח

מדריך זה נכתב בעקבות ריבוי מקרי ניצול של אוכלוסית העוסקים בשמירה בשל חוסר ידיעת זכויותיהם.

 1. קרא היטב את החוזה! וודא שרשומים בו הן השכר המיועד והן תשלום עבור נסיעות, ושאין הנסיעות מגולמות בשכר הבסיס. שאל כל העולה על דעתך, לגבי סעיפים "חשודים" כגון הפרשת שכר עבור תשלום מתנות לחג. ההמלצה היא לא לחתום על סעיף שכזה, אך ניתן לחתום עליו ולדעת כי בבית המשפט יוכר כחוזה "אין ברירה"- אל חשש החוק עמכם.
 2. שמור ותייק את רישום כל שעות העבודה! אל תסתמך על המעסיק ש"יהיה בסדר"- ערוך רישום עצמי של שעות העבודה (גם רישום ידני על דף נייר קביל בפני בית המשפט), ותייק את מהלך החודשים בקלסר- הקפד לשמור ולתייק את תלושי השכר גם כן!
 3. עמוד על זכויותיך מול המעביד!
 4. אל תוותר על זכות התביעה בבית המשפט- עמוד על זכויותיך ומנע ניצול עתידי של חבריך!

זכויות העובד

עריכה

שעות עבודה ומנוחה

עריכה

עבודה בשבת: יום המנוחה השבועי הוא 36 שעות מנוחה רצופות, כאשר השבת (24 שעות מכניסתה עד צאתה) כלולה בהן . עבודה בשעות אלו מזכה את העובד בתוספת של 50% מהשעה הראשונה. גמול שעות נוספות מתווסף על התוספת על עבודה בשבת.


חגים: עשרה ימי חגים בתשלום גם אם יום החג חל בשבת. שומר שעובד ביום חג יקבל תשלום על פי תעריף שבת (150%). רק אם ימי חג חלים במהלך שלושת החודשים הראשונים של תקופת הנסיון, המעביד אינו חייב בתשלום עבורם, אלא אם כן העובד המשיך בעבודתו לאחר תקופת הנסיון.

דמי הבראה

עריכה

5 ימים בשנה הראשונה, 6 ימים מהשנה השנייה עד השלישית; שנה רביעית עד עשירית - 7 ימים. התעריף ליום מתעדכן פעם בשנה (ב2010: 307 ₪).

חישוב הזכאות לדמי הבראה לגבי משרה חלקית נעשה על פי חלקיות המשרה (ביחס למשרה מלאה של 186 שעות): לגבי השנה הראשונה = 307 ש"ח x 5 ימים x מס' שעות עבודה בחודש (ממוצע)

זכויות נוספות

עריכה
 • שתיה: על המעסיק לספק שתיה (קפה או תה) לעובד.
 • ביגוד: עובד יקבל מעיל גשם, מגפיים וכובע (בהתאם לצרכי השמירה). כלומר אין לדרוש מהעובד לקנות או להשתתף בעלות הביגוד (אך ניתן לדרוש ערבון בסכום סביר, שיוחזר עם סיום העסקתו).

קנסות וניכויים

עריכה
 • ניכויי רשות דמי ועד, מקדמות הלוואות וכו'. כל ניכוי אחר משכרו של העובד מותנה בהסכמה בכתב.
 • קנסות: על פי ההסכם הקיבוצי ו/או צו ההרחבה, אין למעביד כל זכות להטיל קנסות או לדרוש מן העובד לשלם עבור נזקים, להם טוען.
 • ניכוי בגין הכשרה מקצועית והזכות לשכר במהלך הכשרה:
  • הפסיקה קבעה, שאם מדובר בקורס בעל "פן הכשרתי" , כאשר העובד כבר התקבל לעבודה – העובד זכאי לשכר במהלך ההכשרה. לא כך המצב אם מדובר במעין מבחני מיון, טרם קבלה לעבודה.
  • המעביד רשאי להחתים על חוזה לפיו העובד מחויב לעבוד תקופה מסוימת, שאם לא כן יקוזז פיצוי מוסכם משכרו בגין ההכשרה. הדבר חוקי אם הפיצוי המוסכם הינו סביר. יש לדרוש אסמכתא לכך שזו אכן עלות ההכשרה למעביד ולא קנס בלבד.
  • העובד זכאי לשכר כל עוד הוא מעמיד את עצמו לרשות המעביד, לאו דווקא מבצע את העבודה.

נסיעות

עריכה

המעביד חייב לשלם לעובדים החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה עד למקסימום של 21.30 ש"ח ליום, לפי התעריף הזול ביותר למעביד, כמו כרטיס חופשי חודשי. נסיעות למקום עבודה מחוץ לגבולות העיר ישולמו על ידי המעביד במלואן, לשומרים למאבטחים. אין לחלק סכום החופשי חודשי למספר ימי עבודה, אם התשלום ליום אינו מכסה את ההוצאה הכספית של עובד בגין נסיעה.

תקנון משמעת וקנסות

עריכה

צו ההרחבה כולל תקנון עבודה על פיו חלות על העובדים החובות הבאות:

 • לציית להוראות המעסיק ביחס לסדרי העבודה;
 • להגיע בזמן לעבודה;
 • לא לעזוב העבודה בטרם סיום שעות העבודה והגעת המשמרת המחליפה;
 • להודיע מראש על העדרות מהעבודה ;
 • להקפיד על הופעה מסודרת, כולל מדים במידה וסופקו על ידי המעסיק;


התקנון אינו מקנה למעביד זכויות, אך נקבע בו כי הפרה חוזרת של אחד או יותר מסעיפי התקנון תהווה סיבה מספקת לפיטורים. תקנון העבודה אינו מקנה למעסיק בענף השמירה את הסמכות לקנוס עובדים.

פיטורין והחלפת מקום עבודה

עריכה

פיצויי פיטורים

עריכה

לאחר השלמת שנת עבודה זכאי עובד לפיצוי של חודש שכר עבור כל שנת עבודה, אם שעבודתו הופסקה או שעזב את עבודתו בנסיבות המזכות אותו בפיצויים.

החלפת מעסיק

עריכה

אם חברת השמירה מפסידה מקום עבודה עקב הפסד במכרז, היא מחוייבת בתשלום פיצויי פיטורים לעובדים שהועסקו על ידה באותו מקום, גם אם הם ממשיכים לעבוד במקום עבור כל גורם אחר.

הוותק לגבי פיצויי פיטורים מתחיל מחדש, בחברה החדשה אולם הוותק לגבי יתר הזכויות, חופשה, הבראה וכו' לא נפגע. הזכות לפיצויים בשל הפסד מכרז שמורה רק לעובדי החברות החתומות על ההסכם הקיבוצי: השמירה, א.א. ארזי שמירה בע"מ, א. שמש בע"מ, אגודת השומרים בע"מ, ג.ש.ש 1990 בע"מ, גונן שרותי שמירה בע"מ, י. שקד בע"מ, מגמה בע"מ, משמר חברה לשמירה בטחון ושרותים בע"מ, עמישב שרותים בע"מ, צוות 3 בע"מ, קבוצת השומרים בע"מ, שרותי השומרים בע"מ, שמר חברה לשמירה בע"מ, אמונים שמירה ואבטחה בע"מ, שחק אבטחה בע"מ.

עובדים שמעסיקם הפסיד את מקום העבודה בטרם השלימו שנת עבודה, זכויותיהם נצברות וכאשר יחולו שוב חילופי מעסיקים באותו מקום עבודה, או במידה ויפוטרו מאוחר יותר, הם יהיו זכאים לפיצויי פיטורים על כל התקופה בה עבדו (כולל תקופת העסקתם על ידי המעסיק הראשון (דב"ע נז 135-3 אגודת השומרים בע"מ נ' פיסקון).

מה עושים כנגד מעביד שלא מודה כי פיטר את העובד?

עריכה

נטל ההוכחה מוטל על העובד. לעיתים המעביד פשוט מפסיק לשבץ את השומר לעבודה מבלי שהוא מודה בפיטוריו. מומלץ לעובד לפנות למעביד בכתב בדואר רשום, עליו לפרט את השתלשלות העניינים ואת מוכנותו לעבוד. מומלץ לנסות להקליט שיחות טלפון, כדי להוכיח כי העובד רוצה לעבוד ולא התפטר, אלא פוטר.

התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה

עריכה

לעיתים המעביד מנסה להרע את תנאי העבודה בכדי לגרום לעובד להתפטר מיוזמתו. הרעה מוחשית בתנאי עבודה היא בין היתר:

 • צמצום משרה
 • הורדה בשכר
 • העברתו של עובד למתקן חדש שמרוחק 27 ק"מ לפחות מביתו ומאריך את נסיעתו של העובד מביתו לעבודתו באופן משמעותי
 • שינוי חד-צדדי בתנאי עבודה (כגון העברה ממשמרות בוקר למשמרות לילה וכו')

במקרה כזה על העובד לפנות למעביד בכתב ולתאר את השתלשלות העניינים, להתריע אודות ההרעה המוחשית בתנאי העבודה ולדרוש מן המעסיק לחזור בו. רק אם המעביד לא מחזיר את התנאים לקדמותם, עומדת לעובד זכות להתפטר בעילה של הרעת תנאים.

נסיבות שאין לראות בהם את העובד כממשיך בעבודתו

עריכה

אם לא משולמים לעובד זכויותיו על פי חוק ו/או ההסכם הקיבוצי ו/או צו ההרחבה, יכול הוא להתפטר ולתבוע פיצויי פיטורים, תוך מתן התראה בכתב ומתן הזדמנות למעסיק לתקן את הנעשה.

הודעה מוקדמת על פיטורים

עריכה
 • הודעה מוקדמת על פיטורים – עובד זכאי להודעה מוקדמת בכתב על הכוונה לפטרו. במקרה והמעביד לא קיים את חובת ההודעה המוקדמת, יהיה זכאי העובד לפיצוי בגובה הפסד השכר הרגיל עבור תקופת ההודעה המוקדמת. באופן דומה מעביד רשאי לנכות משכרו של עובד שלא מסר הודעה מוקדמת על עזיבתו.
 • פיטורים ללא הודעה מוקדמת – ניתן להפסיק העבודה מיידית לעובד המואשם בגניבה, מעילה במילוי תפקידו, מעילה באמון המעסיק, חבלה במזיד או הפרה חמורה של הוראות המעסיק. יש להביא הדבר לידיעתו המיידית של ארגון העובדים לצורך קיום בירור. במידה ותוכח אשמת העובד ניתן גם לשלול ממנו את הזכות לפיצויי פיטורים. במידה והעובד יזוכה, על המעסיק להחזירו לעבודה ולשלם לו את שכרו על ימי ההשעיה.

עובד שנפתח נגדו תיק חקירה פלילי במשטרה, שלא על פי תלונתו של המעסיק (כלומר גם בעניין שאינו קשור כלל לעבודה), רשאי המעסיק להפסיק את עבודתו בו ביום עד לבירור משפטו הפלילי. אם נמצא אשם, תישלל ממנו הזכות לפיצויי פיטורים. אם זוכה, חובה על המעסיק להחזירו לעבודה, אך יקבל תשלום בגין התקופה בה נמנע ממנו לעבוד.

במידה ואתה חשד כי המעביד מתכנן לפטר אותך, אך בדרך בה פשוט יחדול מלספק משמרות או לגרום לך להתפטר בעצמך כדי להמנע ממתן פיצויים, זכור כי אתה רשאי להקליט אותו מבלי ידיעתו!

קישורים חיצוניים

עריכה