מורה נבוכים לסטודנט בטכניון/מלגות

מלגות סיועעריכה

מידע כלליעריכה

הטכניון מעניק מלגות סיוע לסטודנטים מן המניין בלימודי הסמכה, בכפוף למדיניות חלוקת המלגות שנקבעה. חלוקת המילגות נעשית על-פי קריטריונים שהם סוציו-אקונומיים בעיקרם.

הגשת בקשותעריכה

ניתן להגיש אחת לשנה באמצעות טופס המיועד לכך, אותו ניתן לרכוש בחנות "מכלול" בטכניון.

מועדי הגשהעריכה

בתאריכים המפורסמים בהודעות לשכת הדיקן. את הבקשות בצירוף כל האישורים הנדרשים יש למסור במשרדי היחידה לסיוע.

קריטריונים בסיסייםעריכה

המלגות מוענקות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו באופן יחסי לשאר המבקשים.

  • מצב כלכלי - הכנסות ברוטו לנפש במשפחת הסטודנט (מכל מקורות ההכנסה הקיימים).
  • נתונים מיוחדים - עולה בודד בארץ, תרומה לחברה ולקהילה, עבודת הסטודנט, בעלות על רכב, מימון שכ"ל ע"י גורם חוץ.
  • המלגות מחולקות אחת לשנה.

חוברת המלגותעריכה

חוברת המלגות יוצאת לאור מטעם התאחדות הסטודנטים בישראל, ומרכזת בתוכה מגוון רחב של מלגות. את חוברת המלגות ניתן לרכוש בדלפק המידע (אולמן 300) במחיר 2 ש"ח.

המלגות בחוברת מחולקים לפי:

  • חלוקה כללית
  • התאחדות הסטודנטים
  • מוסדות לימוד
  • ארצות מוצא
  • מחקר, עבודות ופרסים
  • מקום מגורים

פר"חעריכה

לפרטים הכנסו לאתר פר"ח.

קישורים חיצונייםעריכה


הפרק הקודם:
מרכז הספורט
מלגות הפרק הבא:
מידע לאנשים בעלי מוגבלויות