מטריצות ותכונותיהןמטריצה הפיכה ותכונותיה עריכה

הגדרה 9: מטריצה הפיכה

מטריצה   תיקרא מטריצה הפיכה אם ורק אם קיימת מטריצה   כך שמתקיים  , מטריצה הפיכה תיקרא מטריצה רגולרית, ומטריצה לא הפיכה תיקרא מטריצה סינגולרית, את המטריצה ההופכית של   נסמן  .משפט 6: משפטי הפיכות 1

 • אם   מטריצה הפיכה ומתקיים  , או  , בהכרח  .
 • אם   מטריצה הפיכה ומתקיים   או   אז  .
 • אם   מטריצה הפיכה, אז מתקיים  .
 •   מטריצה הפיכה אם ורק אם המטריצה   הפיכה ומתקיים  .
 • אם   מטריצות הפיכות מאותו הסדר, מתקיים  .
 • אם   מטריצה הפיכה, ו  סקלר, גם   הפיכה ומתקיים  .


הוכחה:

 •  , ההוכחה במקרה השני זהה לחלוטין.
 •   ההוכחה במקרה השני זהה לחלוטין.
 • נובע ישירות מהשוויון, מתקיים  .
 •   ולכן  , בכיוון השני ההוכחה זהה לחלוטין.
 •  , וגם  .
 •  , וגם  .
 


מטריצה אלמנטרית עריכה

הגדרה 10: מטריצה אלמנטרית

מטריצה תיקרא מטריצה אלמנטרית אם היא התקבלה ממטריצת היחידה על ידי פעולה אלמנטרית, נהוג לסמן את המטריצה אשר התקבלה ממטריצת היחידה על ידי הפעולה האלמנטרית  , ב .


טענה 1: תהי   המטריצה האלמנטרית שהתקבלה ממטריצת היחידה על ידי הפעולה האלמנטרית  , אזי מתקיים  משפט 7: כל מטריצה אלמנטרית   הפיכה, ומתקיים  

הוכחה: נבצע על המטריצה את הפעולה ההפוכה, ונקבל את מטריצת היחידה.

 


טענה 2: כל מטריצה הפיכה היא מכפלת מטריצות אלמנטריות

עוד על מטריצה הפיכה עריכה

משפט 8: משפטי הפיכות 2

כל אחד מהתנאים הבאים הוא תנאי הכרחי ומספיק להפיכות המטריצה  :

 • למשוואה   קיים רק הפתרון הטריוויאלי
 • לכל וקטור עמודה   קיים פתרון למשוואה  .
 • לכל וקטור עמודה   קיים פתרון יחיד למשוואה  .הוכחה:

 •  .
 • לכל וקטור  , מתקיים ש  הוא פתרון של המשוואה  , כיוון שמתקיים  .
 • נניח כי   מטריצה הפיכה, יהיה   וקטור עמודה, אם   הוא פתרון של המשוואה, אז  , ולכן נוכל לכפול את שני האגפים ב  ונקבל  , לכן אם קיים פתרון הוא בהכרח שווה ל ,ולכן אם קיים פתרון הוא יחיד.