Blender 3D ממתחיל למתקדם: הבדלים בין גרסאות בדף

(עריכה+קט')
 
כדי לערוך פרק בויקי (כולל האחד הזה):
# לחץ על לשונית '''ערוך''' בפסגת הדףהפיסקה.
# עשה את השינויים בתיבת הטקסט.
# הסבר את הסיבה לשינוי שלך ב'''תקציר''' מתחת.
משתמש אלמוני